Bestrijding volgens het boekje, waarom is dat zo belangrijk?

Heeft u last van onkruid, ongedierte of plantenziekten, dan wilt u daar ongetwijfeld vanaf. Dat kan op allerlei manieren: met allerhande toegelaten bestrijdingsmiddelen of door gebruik te maken van alternatieven (denk bijvoorbeeld aan handmatig wieden of schoffelen). Dit boekje gaat over het beste gebruik van speciaal voor bestrijding geproduceerde middelen. Het op de juiste manier inzetten van deze middelen is niet alleen van belang voor uw groen, maar ook voor het milieu en voor uzelf.

In dit boekje vindt u tien tips voor een verantwoorde aanpak. Elk bestrijdingsmiddel dat wordt verkocht is uitvoerig onderzocht en getest op de risico’s voor mens, dier en milieu. U kunt erop vertrouwen dat het effectief en veilig is voor de toepassing waarvoor het bedoeld is. Bij alle tests wordt ervan uitgegaan dat u de gebruiksaanwijzing volgt. Doet u dat niet, dan kan dat ook gevolgen hebben voor het gewenste groen, het milieu en uzelf. Daarom kunt u onkruid, plantenziekten en ongedierte het beste volgens het boekje bestrijden.

Alle informatie vindt u op bestrijdingvolgenshetboekje.nl